Згідно Закону України 3651-д орган місцевого самоврядування «Серпневська селищна рада» (код ЄДРПОУ: 04379217) був реорганізований і увійшов до складу Тарутинської громади

Для можливості відновлення сайту дзвоніть за телефонами: (0432) 55-43-69 - Метастудія (Вінниця)
Vlada.ua - розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування
Серпневський старостинський округ Тарутинської громади

Одеська область, Тарутинський район

Основні підсумки впровадження реформ на території Тарутинського району Одеської області

Дата: 19.04.2019 15:23
Кількість переглядів: 180

Протягом 2014-2019 років в Україні Президентом України, Кабінетом Міністрів України та Верховною Радою України впроваджуються реформи, основною метою яких є покращення життя людей, забезпечення розвитку країни та створення сильної, незалежної, європейської держави.

На території Тарутинського району найважливішими реформами є реформи в освіті, медицині та в сфері децентралізації фінансів.

 

Освіта. Нова українська школа – це ключова освітня реформа. Головною метою є створити школу, в якій буде приємно навчатись і яка даватиме учням не тільки знання, а і вміння застосовувати їх у житті.

Кабінетом Міністрів затверджено план заходів на 2017—2029 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа». Документом передбачена реалізація заходів у 23 напрямах, які мають здійснюватись різними інституціями, що є відповідальними за реалізацію державної політики у сфері освіти. Зокрема, план передбачає розроблення нових проектів державних стандартів загальної середньої освіти та нових типових освітніх программ. Вже запроваджені навчальні програми на основі нового Державного стандарту початкової освіти. Планом передбачені заходи із створення системи моніторингу якості середньої освіти, вдосконалення системи незалежного оцінювання результатів навчання за курс базової та профільної середньої освіти тощо.

З 01 вересня 2018-2019 навчального року по-новому вчаться  всі першокласники України, в т. ч. 485 першокласників  нашого району. Новий Державний стандарт початкової освіти передбачає, що вчителі початкових класів застосовують інші підходи, а освітнє середовище абсолютно нове. Тому упродовж 2017-2018 року у районі було опрацьовано систему роботи з підготовки закладів освіти, керівних та педагогічних кадрів, батьківської громадськості до впровадження освітньої реформи з 1 вересня 2018 року.

 Для роботи в перших класах Нової української школи Тарутинського району  підготовлено 38 учителів, які впродовж року підвищили кваліфікацію шляхом тренінгової підготовки, пройшли он-лайн - курс на платформі «Ed-Era». Усі вчителі отримали відповідну сертифікацію.

Приділялася увага і підготовці керівників до роботи в нових умовах. З цією метою проводилися інструктивні наради з питань формування нового освітнього простору,управління закладом в умовах упровадження концепції «Нова українська школа».

Для створення нового освітнього середовища у закладах району за Концепцією «Нова українська школа» було виділено 1565,92 тис. грн.  коштів освітньої субвенції з державного бюджету та 820,291 тис. грн. коштів місцевого бюджету, в тому числі придбано дидактичний матеріал, 424 учнівських комплектів одномісних парт, комп’ютерне обладнання, нові меблі.

Нова українська школа – це принципово інший підхід до освіти дітей. Учителі 1-х класів самостійно планують навчальну діяльність, вибудовують індивідуальну освітню траєкторію учнів, використовують нові підходи до навчання дітей, забезпечують ігровий підхід, дотримуються наступності у впровадженні інноваційних форм і методів взаємодії всіх учасників навчально-виховного процесу: вчителів, учнів, батьків. Особлива увага звертається на нові підходи до оцінювання результатів навчання та особистих досягнень учнів, яке має формувальний характер, здійснюється вербально та фіксується у свідоцтві досягнень.

Нова українська школа – це крок до зірок наших першокласників.

Це свідчить про те, що вчителі, які викладають у перших класах Нової української школи, є провідниками змін, забезпечують якісно нову освіту відповідно до вимог держави, суспільства, батьків.

 

Медицина.  Закон України  «Про підвищення доступності та  якості  медичного обслуговування  у  сільській  місцевості»  надав надію  сільській медицині. Завдяки чому запровадженні унікальні технології  ХХІ століття. А саме, проведено Інтернет в АЗПСМ, видані планшети на шість ФАПів  з  проведенням Інтернету та внесенням в  програму  МІС, з метою забезпечення доступу до найкращого  фахівця та забезпечення унікального діагностичного обладнання. У зв’язку  з  чим  КП «Тарутинський РЦПМСД» отримав  шість  сумок  телемедицини, яка запроваджується на селі, що є  най важливим   відносно забезпечення  точної і швидкої  діагностики  в  перші  хвилини  захворювання .

З метою наближення якісного  медичного обслуговування  населення на первинці  (за роки реформи 2017-2018рр.) проведено укомплектування закладів  первинної ланки  необхідним  обладнанням  і стартовим набором  ліків  для надання  первинної медичної  допомоги. Таким чином  у  2018 році на поповнення  табелю оснащення (медичний інвентар, медичне обладнання-меблі, комп’ютерна техніка)  було виділено 280,0 тис.грн.

Сумки телемедицини  передані на ФАПи  сіл:  Євгенівка,  Рівне ІІ, Богданівка, Юр`ївка, Миколаївка, Ламбрівка,  з центром телемедицини в  АЗПСМ смт. Бородіно.

Завдяки  низки  заходів  спрямованих  на  забезпечення  підготовки  та залучення   кваліфікованих лікарів,  зокрема  шляхом  забезпечення  їх житлом, одноразової допомоги у сумі 100,0 тис.грн.,  50% оплатою  комунальних  послуг  та   створенням   сприятливих  умов  праці,   до  КП «Тарутинський РЦПМСД» залучено три сімейних лікаря в смт. Березине,  смт. Серпневе  та с. Петрівка.  Також навчаються  два  майбутніх  лікаря в  Івано-Франківському  та Одеському  медичних  університетах.

Основною метою медичної реформи є забезпечення надання якісних медичних послуг населенню, вирішення кадрових питань та збільшення  заробітної  плати  лікарів  ЗПСМ.

 

Децентралізація фінансів.  Внаслідок змін в бюджетному та податковому законодавстві, що вносилися в ході втілення в життя реформи децентралізації фінансової системи України, селища і села району перетворилися з громад  з дотаційними бюджетами на фінансово спроможні громади. Завдяки реформам, запроваджених  керівництвом держави в галузі децентралізації фінансів, до зведеного бюджету Тарутинського району за 2016 рік надійшло податків та зборів 80,5 млн. грн.,  у 2017 році – 118, 9 млн. грн. та у 2018 – 140,8 млн.грн. Для порівняння, за 2013 рік відповідні находження склали 27,4 млн.грн.     

Сільські та селищні ради Тарутинського району мають змогу надавати субвенції районному бюджету для утримання навчальних закладів, ФАПів та лікарських амбулаторій, клубів і будинків культури, що надають соціальні послуги жителям відповідних громад. Так, в 2016 році обсяг субвенцій, наданих районному бюджету сільськими та селищними радами району по загальному фонду склав 3,5 млн. грн., в 2017 році – 5,0 млн. грн., а в 2018 році – 6,4 млн. грн.

Збільшення фінансових ресурсів місцевих бюджетів району дозволило значні їх обсяги спрямовувати на соціально-економічний розвиток району.   

Крім коштів місцевих бюджетів району на вирішення соціально-економічних питань  спрямовано й кошти, отримані з державного та обласного бюджетів. Так, протягом 2016-2018 років з державного та обласного бюджетів отримано 11,3 млн.грн., з місцевих бюджетів району майже 37,0 млн.грн. (2016 – 8,0; 2017 – 8,1; 2018 20,8). За рахунок відповідних коштів здійснено капітальні ремонти приміщень шкіл, дитячих садків, ФАПів та амбулаторій,  центральної районної лікарні, закладів культури, гуртожитку для медичних працівників, придбано будинок для ФАПу с. Петрівськ, комп’ютерне обладнання, музичну апаратуру, сценічні костюми, крісла для Будинків культури і т.д.  Все це досягнуто завдяки плідній співпраці з народним депутатом України Кіссе А.І., керівництвом Одеської обласної державної адміністрації та обласної ради, депутатами Одеської обласної ради від Тарутинського району, депутатами районного рівня та місцевих рад району, сільськими та селищними головами, а також платниками податків, зареєстрованих у Тарутинському районі. (Дякую всім Вам.)

Тому, Тарутинська районна державна адміністрація підтримує та сприяє реалізації всіх запроваджених реформ у нашій державі, впевнені в позитивних результатах та в подальшому соціально – економічному розвитку країни.  

 

    Виконуючий обов’язки голови Тарутинськоїрайдержадміністрації О.І.Сілоч

 


« повернутися

Веб-сайти для сільських та селищних рад України - RADA.ORG.UA Веб-сайти для районних державних адміністрацій України - RDA.ORG.UA Веб-сайти для районних рад України - RAYRADA.ORG.UA Веб-сайти для старостинських округів ОТГ України - STAROSTAT.ORG.UA Розробка офіційних сайтів органів державної влади і органів місцевого самоврядування


офіційні сайти «під ключ»
для органів державної влади

Розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування
Пропонуємо веб-платформи по створенню власного веб-сайту державним органам влади, органам місцевого самоврядування та державним установам
Gromada.org.ua, Rda.org.ua, Rayrada.org.ua, School.org.ua, Osv.org.ua

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування